Data i godzina wydania: 02.04.2024 - godz. 23:36

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Zmiana ostrzeżenia Nr: 113 z dnia 02.04.2024
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 23:37 dnia 02.04.2024 do godz. 09:00 dnia 03.04.2024
Obszar: zlewnie Wisłoki, Łęgu, Wisłoka oraz Sanu (podkarpackie)
Przebieg: W związku ze spływem wody opadowej, na rzekach spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, na ogół krótkotrwale.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie Wisloki, Legu, Wisloka oraz Sanu od 23:37/02.04.2024 do 09:00/03.04.2024. W zwiazku ze splywem wody opadowej, na rzekach spodziewane sa dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwaltowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo moga zostac przekroczone stany ostrzegawcze, na ogol krotkotrwale. Szczegoly na meteo.imgw.pl
 


Data i godzina wydania: 02.04.2024 - godz. 19:52

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Zmiana ostrzeżenia Nr: 113 z dnia 02.04.2024
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 19:53 dnia 02.04.2024 do godz. 00:00 dnia 03.04.2024
Obszar: zlewnie Wisłoki, Łęgu, Wisłoka oraz Sanu (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, w tym także o charakterze burzowym, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, na ogół krótkotrwale.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania Ostrzeżenia.
 

 

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie Wisloki, Legu, Wisloka oraz Sanu od 19:53/02.04.2024 do 00:00/03.04.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych intensywnych opadow deszczu, w tym takze o charakterze burzowym, na rzekach spodziewane sa wzrosty poziomu wody, miejscami gwaltowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo moga zostac przekroczone stany ostrzegawcze, na ogol krotkotrwale. Szczegoly na meteo.imgw.pl


'

'
  


 
 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 98

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz. 10:00 dnia 13.02.2024 do godz. 15:00 dnia 14.02.2024
Obszar: San poniżej ujścia Tanwi (podkarpackie)
Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych, na odcinku Sanu poniżej ujścia Tanwi prognozowany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie stanów wysokich. W Radomyślu stan wody będzie wzrastał przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Ponadto, na stacji hydrologicznej Nisko istnieje możliwość nieznacznego przekroczenia tego progu.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 97

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz. 15:02 dnia 12.02.2024 do godz. 10:00 dnia 13.02.2024
Obszar: zlewnia Stobnicy (podkarpackie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Godowa.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.