Data i godzina wydania: 02.07.2024 - godz. 19:47
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Odwołanie ostrzeżenia Nr: 269 z dnia 02.07.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz.  dnia  do godz.  dnia 
Obszar: zlewnia Sanu do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy) i Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Prognozowane zjawisko nie wystąpi.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: %
Uwagi: Brak.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnia Sanu do ujscia Oslawy (wraz ze zlewnia Oslawy) i Strwiaza od - do -. Prognozowane zjawisko nie wystapi. Szczegoly na meteo.imgw.pl


Data i godzina wydania: 02.07.2024 - godz. 16:36
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 269
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz. 16:37 dnia 02.07.2024 do godz. 03:00 dnia 03.07.2024
Obszar: zlewnia Sanu do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy) i Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych, na rzekach spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnia Sanu do ujscia Oslawy (wraz ze zlewnia Oslawy) i Strwiaza od 16:37/02.07.2024 do 03:00/03.07.2024. Na skutek splywu wod opadowych, na rzekach spodziewane sa ponowne wzrosty poziomu wody, lokalnie gwaltowne, w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanow ostrzegawczych. Punktowo istnieje mozliwosc krotkotrwalego przekroczenia stanu alarmowego. Szczegoly na meteo.imgw.pl
Data i godzina wydania: 02.07.2024 - godz. 08:17

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Zmiana ostrzeżenia Nr: 268 z dnia 01.07.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz. 08:18 dnia 02.07.2024 do godz. 13:00 dnia 02.07.2024
Obszar: zlewnie Sanu do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy) i Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Na skutek prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.  Punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy opisu przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie Sanu do ujscia Oslawy (wraz ze zlewnia Oslawy) i Strwiaza od 08:18/02.07.2024 do 13:00/02.07.2024. Na skutek prognozowanych silnych opadow deszczu z burzami, na rzekach spodziewane sa wzrosty poziomu wody, lokalnie gwaltowne, w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanow ostrzegawczych.  Punktowo istnieje mozliwosc krotkotrwalego przekroczenia stanu alarmowego. Szczegoly na meteo.imgw.plData i godzina wydania: 01.07.2024 - godz. 18:54
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 268
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz. 23:00 dnia 01.07.2024 do godz. 10:00 dnia 02.07.2024
Obszar: zlewnie Sanu do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy) i Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Na skutek prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie Sanu do ujscia Oslawy (wraz ze zlewnia Oslawy) i Strwiaza od 23:00/01.07.2024 do 10:00/02.07.2024. Na skutek prognozowanych silnych opadow deszczu z burzami, na rzekach spodziewane sa wzrosty poziomu wody, lokalnie gwaltowne, w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanow ostrzegawczych. Szczegoly na meteo.imgw.pl
Data i godzina wydania: 28.06.2024 - godz. 07:51

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 256
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.06.2024 do godz. 02:00 dnia 29.06.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly po Deblin oraz Strwiaza od 14:00/28.06.2024 do 02:00/29.06.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych, a krotkotrwale takze alarmowych. Szczegoly na meteo.imgw.pl

 

 Data i godzina wydania: 27.06.2024 - godz. 08:46
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 252
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.06.2024 do godz. 01:00 dnia 28.06.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly po Deblin oraz Strwiaza od 11:00/27.06.2024 do 01:00/28.06.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych. Szczegoly na meteo.imgw.pl

 

 Data i godzina wydania: 26.06.2024 - godz. 10:44

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 248
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.06.2024 do godz. 02:00 dnia 27.06.2024
Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, górnego oraz środkowego Dunajca, Czarnej Orawy, Ropy, Wisłoki do ujścia Jasiołki, Wisłoka, Sanu do ujścia Osławy, Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.  
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi:  Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie karpackich doplywow Wisly od 14:00/26.06.2024 do 02:00/27.06.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych.   Szczegoly na meteo.imgw.pl

 

 
Data i godzina wydania: 21.06.2024 - godz. 13:42
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 246
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 21:00 dnia 21.06.2024 do godz. 10:00 dnia 22.06.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly oraz Strwiaza od 21:00/21.06.2024 do 10:00/22.06.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych.  Szczegoly na meteo.imgw.pl

 

 Data i godzina wydania: 16.06.2024 - godz. 07:52

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 233
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 13:00 dnia 16.06.2024 do godz. 23:00 dnia 16.06.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly oraz Strwiaza od 13:00/16.06.2024 do 23:00/16.06.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych.  Szczegoly na meteo.imgw.pl

 

  


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Data i godzina wydania: 05.06.2024 - godz. 09:42

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 215
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 10:00 dnia 05.06.2024 do godz. 18:00 dnia 06.06.2024
Obszar: Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu (podkarpackie, świętokrzyskie)
Przebieg: Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie szybki wzrost poziomu wody (powyżej 150 cm/24h) do strefy wody wysokiej.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 Wisla od ujscia Wisloki do ujscia Sanu od 10:00/05.06.2024 do 18:00/06.06.2024. Na skutek przemieszczania sie kulminacji fali wezbraniowej na Wisle obserwowany bedzie szybki wzrost poziomu wody (powyzej 150 cm/24h) do strefy wody wysokiej. Szczegoly na meteo.imgw.pl
 

 
 
 
 
 
 

 

Data i godzina wydania: 01.06.2024 - godz. 08:25
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 189
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 01.06.2024 do godz. 01:00 dnia 02.06.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.  
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly oraz Strwiaza od 12:00/01.06.2024 do 01:00/02.06.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych, a krotkotrwale takze alarmowych.   Szczegoly na meteo.imgw.pl
 

Data i godzina wydania: 02.06.2024 - godz. 21:25
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Odwołanie ostrzeżenia Nr: 194 z dnia 02.06.2024
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz.  dnia  do godz.  dnia 
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Prognozowane zjawisko zakończyło się.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: %
Uwagi: 
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly oraz zlewnia Strwiaza od - do -. Prognozowane zjawisko zakonczylo sie. Szczegoly na meteo.imgw.pl
 

 
 
  
 
 


 

 


 

Data i godzina wydania: 22.05.2024 - godz. 15:05

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 149
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
 
Ważność: od godz. 15:05 dnia 22.05.2024 do godz. 05:00 dnia 23.05.2024
Obszar: Zlewnia Łęgu, Wisłoka oraz Sanu  (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Na obszarze obowiązywania ostrzeżenia objętego stopniem 2 przestaje obowiązywać ostrzeżenie nr 145 stopnia 1.
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 Zlewnia Legu, Wisloka oraz Sanu  od 15:05/22.05.2024 do 05:00/23.05.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych, a krotkotrwale takze alarmowych.  Szczegoly na meteo.imgw.pl
 

  
 

Data i godzina wydania: 22.05.2024 - godz. 08:22
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 145
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 do godz. 05:00 dnia 23.05.2024
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly oraz Strwiaza od 12:00/22.05.2024 do 05:00/23.05.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych, a krotkotrwale takze alarmowych.  Szczegoly na meteo.imgw.pl
 


Data i godzina wydania: 21.05.2024 - godz. 18:24
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Odwołanie ostrzeżenia Nr: 139 z dnia 21.05.2024
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz.  dnia  do godz.  dnia 
Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Prognozowane zjawisko zakończyło się.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: %
Uwagi: 
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly po Deblin oraz zlewnia Strwiaza od - do -. Prognozowane zjawisko zakonczylo sie. Szczegoly na meteo.imgw.pl