1.    Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Czudcu

Kościół wybudowany w stylu barokowym w XVIII w. jest największym skarbem architektonicznym w gminie.

 

 

2.     Kościółek pw. św. Marcina w Czudcu wzniesiony został na wzgórzu, na miejscu byłego kościoła parafialnego pod tym samym wezwaniem. Pierwotnie drewniany (z 1326 r.) usytuowany na przeciwnym wzgórzu niż zamek, przetrwał 2 najazdy Tatarów.

 

3.    Zespół dworsko-parkowy w Czudcu

Jest to najbardziej okazały zespół dworsko - parkowy w gminie. W skład zespołu wchodzą m.in: dwór (XVIII w.), lamus tzw. skarbiec (ok. poł. XVI w.), rządcówka (XVIII w.), dwie bramy wjazdowe (I poł. XIX w.), park krajobrazowy (XVIII w.). Obecnie na terenie zespołu dworsko – parkowego znajduję się Zespół Szkół w Czudcu.

 

 

4.    Rynek czudecki

W rynku czudeckim zachowały się resztki małomiasteczkowej, drewnianej zabudowy
z XIX wieku. Domy w większości zwrócone szczytami do ulicy, niekiedy z podcieniami, stwarzają niepowtarzalne, drewniane ciągi urbanistyczne.

 

 

5.    Ruiny Zamku w Czudcu - położony jest na wzgórzu nad Wisłokiem (tzw. Zamczysko). Jeden z później odkrytych zamków w Polsce. Dokonał tego prof. G. Leńczyk w 1955 r.
a wszystko dlatego, że mury zachowały się tylko pod powierzchnią ziemi. Do niedawna można było je oglądać w dwóch niewielkich wykopach archeologicznych.

 

 

6.    Zespół dworsko-parkowy w Babicy

W skład zespołu wchodzą: dwór (XVIII w.), czworak (XVIII w.), stajnia (1 poł. XIX w.), obora (1 poł. XIX w.), stodoła (1 poł. XIX w.), spichlerz (1822 r.), piwnica (XVIII w.), pozostałości fortyfikacji ziemno – wodnych (XVII w.), park krajobrazowy (XVIII/XIX w.) sadzawka z wysepką, figura NMP Niepokalanie Poczętej (1917 r.), figura Św. Józefa
z Dzieciątkiem (XVIII w.). Obecnie dwór został zaadoptowany na Dom Pomocy Społecznej.

 

 

7.    Budynek dawnego młyna w Wyżnem z ok. 1910 r.

Od kilku lat młyn jest własnością prywatną i poddawany jest gruntownej renowacji.

 

 

8.    Synagoga żydowska w Czudcu z XVIII w.

Synagoga została zbudowana w 1795 roku prawdopodobnie na miejscu starej synagogi.
Po wojnie budynek gruntownie przebudowano z przeznaczeniem na kino. Od 1970 roku
w synagodze funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

 

 

9. Zespół Parkowo-Dworski w Nowej Wsi

Obiekt zbudowano w I połowie XIX w. jako dwór parkowy, klasycystyczny. Przebudowano w końcu w. XIX w okresie eklektyzmu. Starsza część wybudowana z cegły i kamienia, nowsza wyłącznie z cegły. Pierwotnie był to obiekt parterowy na planie prostokąta, przykryty dachem czterospadowym, z długą kalenicą północ - południe i podcieniem od strony południowej.
Wewnątrz dworu znajdowało się szesnaście izb mieszkalnych i pięć innych pomieszczeń, w większości budynek jest podpiwniczony. Dwór w bardzo złym stanie technicznym został kupiony przez osobę prywatną w 2000 r. Od tego czasu prowadzony jest pod nadzorem konserwatora zabytków gruntowny remont obiektu. Budynek jest zlokalizowany w ciekawym parku, latem bogatym w kolekcje kwiatów, krzewów i drzew.