W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie została zrealizowana inwestycja pn. „Budowa boiska sportowego  w miejscowości Zaborów”. Celem operacji była rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej i turystycznej oraz estetyki przestrzeni publicznej. Na budowę nowego boiska sportowego Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie w wysokości 140 876,00  zł. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadnia inwestycyjnego wynosiła: 425 817,03 zł.  W ramach inwestycji wykonano boisko sportowe, które zostało pokryte nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko zostało wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej.

Realizacja projektu umożliwiła dostęp do nowej infrastruktury rekreacyjnej, poprawiła warunku rozwoju sportu i aktywnych form wypoczynku oraz zapewniła ciekawe formy spędzania wolnego czasu.