ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2021

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
i MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH (MDP)
PSTRĄGOWA, 1 SIERPNIA 2021 r.

1 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 na boisku w Pstrągowej rozpoczęły się zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP i MDP z terenu gminy Czudec.
Upamiętniono również minutą ciszy 77rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 z samochodów strażackich zawyły syreny. Zmagania strażaków można było zobaczyć w pochmurne niedzielne południe, zapowiadał się deszcz i burza, jednak szczęśliwie pogoda pozwoliła organizatorom doprowadzić zawody do końca. Strażacy mieli do wykonania ćwiczenie bojowe oraz sztafetę 7x50m z przeszkodami oraz konkurencja z prowadzenia musztry, jednak nie była ona brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze startowały  według regulaminu CTIF, gdzie zawodnik może startować już od 10 roku życia, zawody MDP wg powyższego regulaminu są atrakcyjniejsze dla dzieci i młodzieży ze względu na ilość przeszkód w sztafecie czy ćwiczeniubojowym np. tunel 6 m, rów, nalewaki z hydronetkami, od momentu startu zawodnicy nie mogą używać słów bo za to są pkt. karne więc ćwiczona jest dyscyplina.
               Dla mieszkańców został uruchomiony gminny punkt spisowy dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
               Do zawodów przystąpiło 12 drużyn: 1 kobieca w grupie C, 6 męskich
w grupie A oraz drużyny MDP (1 dziewczęca i 4 chłopięce). Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowe Straży Pożarnej w Strzyżowie st.bryg. Rafał Rutynasędzią głównym był st. kpt. Krystian Pająka pomagali mu sędziowie z jednostek OSP Gminy Wiśniowa. Wystąpiła również zaproszona na pokaz drużyna MDP dziewcząt z Niechobrza, która będzie reprezentować nas w zawodach na szczeblu wojewódzkim 27.08.2021 r.
w Koninie, życzymy wam dziewczęta powodzenia, a szczególnie druhnie Natalii, kontuzjowanej na pokazie. 
 

Klasyfikacja pokazów przedstawia się następująco:

Zawody odbywały się w dobrej, przyjaznej atmosferze, a rywalizacja sportowa widoczna była  do  ostatniej  konkurencji.  Po zakończonych  pokazach  odbyła  się  ceremonia wręczenia dyplomów, pucharów, czeków oraz nagród rzeczowych przez Wójta Gminy Czudec Pana Andrzeja Ślipskiego, Zastępcę Wójta Pana Jerzego Wilka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pana Marka Jurzystęoraz st. kp. Damiana Łojka Zastępcę Komendanta PSP w Strzyżowie.
            Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały nagrody rzeczowe, a laureaci trzech pierwszych miejsc z gr. A i C czeki pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Czudec oraz statuetki: dla najstarszego uczestnika zawodów, którym był Druhks. Zbigniew Pałka z OSP Wyżne oraz dla najmłodszego uczestnika zawodów, którym był Druh Bartłomiej Piękoś również z OSP Wyżne.
            Zarząd Oddziału Gminnego w Czudcu wyróżnił, druhów, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych drużyn MDP, za trenowanie ich poświecenie czasu, a nawet swoich prywatnych samochodów odwożąc zawodników do domów po zakończonym treningu,
w poszczególnych jednostkach byli to druhowie: Stanisław Szela i Wiesław Nieroda - OSP Pstrągowa Dolna, Michał Gierlak i Łukasz Gątarski – OSP Wyżne, - Jakub Kania – OSP Czudec.
            Niestety pierwsze miejsca nie będą reprezentować w tym roku Gminy Czudec na zawodach powiatowych, w pozostałych gminach z terenu powiatu strzyżowskiego  gminne zawody sportowo-pożarnicze nie odbyły się. W związku z powyższym jesteśmy ogromnie zadowoleni
z każdego miejsca zarówno pierwszego jaki ostatniego, wyniki zawsze można poprawić,
jesteśmy z dumni z naszych 12 - stu drużyn pożarniczych, że w tak trudnym czasie chciało wam się w tych zawodach choć na chwile wrócić do normalności czego i my obserwujący doświadczyliśmy.
            Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Czudcu dziękuje serdecznie  Pani dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcuza ufundowanie poczęstunku dla zawodników oraz nagłośnienie,Wójtowi Gminy Czudec za ufundowane nagrody, a przede wszystkim  Wam zawodnicy bo bez waszego wysiłku i poświęconego czasu tych zawodów by nie było, nie zapominamy również
o rodzicach zawodników MDP którzy dowieźli swoje pociechy na zawody i wytrzymali długie godziny czekając na zakończenie zmagań.

Ze strażackim pozdrowieniem
Sekretarz ZOG ZOSP RP w Czudcu
Barbara Kidacka-Milewska
 

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2019

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
i MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH (MDP)
CZUDEC, 1 WRZEŚNIA 2019 r.

W przed dzień rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2019r. o godz. 12.00  rozpoczęły się zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP i MDP z terenu gminy Czudec połączony z piknikiem strażackim na zakończenie lata i szeregiem atrakcji dla dzieci i dorosłych. Upamiętniono również 80 tą rocznicę wybuchu II wojny światowej wciągnięciem flagi państwowej na maszt oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, w OSP Czudec zawyła syrena.

Zmagania strażaków można było zobaczyć w upalne niedzielne południe na boisku sportowym w Czudcu. Strażacy mieli do wykonania ćwiczenie bojowe oraz sztafetę 7x50m z przeszkodami oraz konkurencja z prowadzenia musztry, jednak nie była ona brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej nowością w tym roku były zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF, gdzie zawodnik może startować już od 10 roku życia, zawody MDP wg powyższego regulaminu są atrakcyjniejsze dla dzieci i młodzieży ze względu na ilość przeszkód w sztafecie czy ćwiczeniubojowym np. tunel 6 m, nalewaki z hydronetkami, od momentu startu zawodnicy nie mogą używać słów bo za to są pkt. karne więc ćwiczona jest dyscyplina.

Do zawodów przystąpiło 12 drużyn: 2 kobiece w grupie C, 7 męskich
w grupie A oraz drużyny MDP (1 dziewczęce i 2 chłopięce). Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowe Straży Pożarnej w Strzyżowie bryg. Rafał Rutynasędzią głównym był mł. kpt. Damian Łojek,a pomagali mu sędziowie z jednostek OSP Gminy Wiśniowa.

 

Klasyfikacja pokazów przedstawia się następująco:Zawody odbywały się w dobrej, przyjaznej atmosferze, a rywalizacja sportowa widoczna była do ostatniej konkurencji. Po zakończonych pokazach odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów, pucharów, czeków oraz nagród rzeczowych przez Wójta Gminy Czudec Pana Andrzeja Ślipskiego, z-cę Wójta Pana Jerzego Wilka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pana Marka Jurzystę.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały nagrody rzeczowe, a laureaci trzech pierwszych miejsc z gr. A i C czeki pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Czudec oraz statuetki: dla najstarszego uczestnika zawodów, którym był Pan Stanisław Szela z OSP Pstrągowa Dolna oraz dla najmłodszego uczestnika zawodów, którym był Maksymilian Ruszała z OSP Pstrągowa Dolna.

Na szczeblu powiatowym Gminę Czudec reprezentować będą drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.

Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Czudcu dziękuje serdecznie  Pani dyrektor Ośrodka kultury w Czudcu oraz pracownikom za połączenie zawodów strażackich z piknikiem, Wójtowi Gminy Czudec za ufundowane nagrody, a przede wszystkim  Wam zawodnicy bo bez waszego wysiłku i poświęconego czasu tych zawodów by nie było, nie zapominamy również o rodzicach zawodników MDP którzy dowieźli swoje pociechy na zawody i „smażyli” się na słońcu.

Ze strażackim pozdrowieniem
Sekretarz ZOG ZOSP RP w Czudcu
Barbara Kidacka-Milewska

 

 

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZNE, CZUDEC 2016r. - 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
- Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
- MDP - Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
- Uchwała ZOW nr  IX\18\2015  w sprawie zawodów OSP i MDP
- Zasady przeprowadzania i oceny musztry