Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Czudec [2024 r.]

W niedzielę, 1 września 2024 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 we wszystkich ośmiu sołectwach w naszej gminie przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2024 – 2029. Zgodnie ze statutami sołectw, które zostały uchwalane przez Radę Gminy Czudec w 2022 r., wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane są w sposób tajny spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

100-latka w gminie Czudec [2024 r.]

W dniu 8 lipca 2024 r. setną rocznicę urodzin obchodziła Pani Józefa Gromek. Z okazji pięknego jubileuszu Wójt Gminy Czudec p. Andrzej Ślipski wraz z p. Teresą Pszonką - Kierownikiem USC, oraz Pani Halina Bury - lekarz rodzinny wraz z p. Agnieszką Grzybowską - rehabilitantką p. Józefy złożyli Jubilatce serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia, niegasnącego optymizmu i dalszych spokojnych lat życia.


Zobacz Wszystkie aktualności