Sprostowanie do artykułu „Zasłużony dla Gminy Czudec” opublikowanego w dniu 30 maja 2023 r. na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacyjny Gminy na profilu FB Gminy Czudec

W artykule „Zasłużony dla Gminy Czudec” opublikowanym na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy na profilu FB Gminy Czudec w dniu 30 maja 2023 r. dotyczącym wręczenia medalu „Zasłużony dla Gminy Czudec” dla Pana Stanisława Gierlaka w opisie zasług nagrodzonego błędnie podano informację, że...

Uroczyste wręczenie Panu Marku Jurzyście medalu "Zasłużonego dla Gminy Czudec"

W sobotę 6 maja 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Czudcu świętowała 145 - lecie powstania jednostki oraz przekazanie druhom OSP nowego lekkiego samochodu pożarniczego. Uroczystość połączona była z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W tym uroczystym dniu Prezes OSP Czudec druh Marek Jurzysta został odznaczony medalem: „Zasłużony dla Gminy Czudec” za zasługi w dziedzinie kultury i promocji gminy oraz ofiarną działalność społeczną.

Uroczyste wręczenie Panu Jackowi Boho medalu "Zasłużonego dla Gminy Czudec"

W dniu 30 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu, podczas XLII Sesji Rady Gminy Czudec odbyło się uroczyste wręczenie medalu "Zasłużonego dla gminy Czudec". W imieniu władz samorządowych Wójt gminy Pan Andrzej Ślipski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Szela złożyli gratulacje i wręczyli medale "Zasłużony dla Gminy Czudec".