Zgodnie  z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2017r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa podkarpackiego w 2018r., oraz Planem Szkolenia Obronnego w Gminie Czudec na rok 2018, oraz Zarządzeniem
z dnia 28.02.2018r. r. Nr 312/218 Wójta Gminy Czudec  25 maja br. zostało przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne  nt: „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wybrane elementy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania oraz podległych ogniw ochronnych i gospodarczych.” W celu nadania właściwego realizmu, przy opracowywaniu koncepcji do ćwiczenia założono, że w związku z niestabilną sytuacją polityczno-militarną, na obszarze całego terytorium kraju wprowadzono stan gotowości obronnej czasu kryzysu. Ćwiczenia odbywały się wg planu wcześniej opracowanego i uzgodnionego w Urzędzie Wojewódzkim wydział spraw obronnych.

Powyższe  ćwiczenie   przeprowadzone  zostało  w  Urzędzie Gminy Czudec – budynek ochraniali Żołnierze Obrony Terytorialnej  gdzie w ramach ochrony Stanowiska Kierowania rozwinięto biuro przepustek, a w ramach epizodu ratowniczego w Zespole Szkół w Pstrągowej (Szkoła Podstawowa Nr 1)  ewakuowano uczniów klas: I, II, III (informacja o podłożonym 
ładunku wybuchowym w budynku szkoły) powyższe ćwiczenie zabezpieczali: Ochotnicza Straż Pożarna w Pstrągowej Dolnej, Posterunek Policji w   Czudcu  oraz 33 Batalion Lekkiej Piechoty w Dębicy IV Kompania Strzyżowska.

 Powyższe ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych służb, inspekcji, straży i organów samorządu terytorialnego w sytuacji zagrożeń działaniami grup terrorystycznych. Nieścisłości, które pojawiły się w trakcie ćwiczenia pokazały jakie elementy trzeba  poprawić na przyszłość i właśnie na tym polegają ćwiczenia na wychwyceniu błędów w trakcie,a nie po fakcie.

Dziękujemy wszystkim zespołom uczestniczącym:
1. 33 Batalionowi  Lekkiej Piechoty w Dębicy IV Kompanii Strzyżowskiej.
2. Dyrekcji i wszystkim pracownikom Zespołu Szkół w Pstrągowej, a szczególnie dzieciom i młodzieży za zachowanie spokoju i dyscypliny w oczekiwaniu co pokazało, ze żaden kryzys nie jest dla nich straszny.
3. Strażakom Ochotnikom  z jednostki OSP Pstrągowa Dolna.
4. Zespołowi Stałego Dyżuru.
5. Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.