Aktualne dane dotyczące realizacji Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Czudec:
 

 

Informacje o Programie „Czyste Powietrze”
 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Dziłania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo posiadających zgodą na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 

Program przewiduje dofinansowania m. in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
   

Formy dofinansowania:

 • pożyczka,
 • dotacja.
   

Terminy:

Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

BEZPOŚREDNI LINK DO STRONY PROGRAMU „Czyste Powietrze” - https://www.czystepowietrze.gov.pl/