Petycja z dnia 15 lutego 2022 r. ws. naprawy uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego dot. Programów ochrony powietrza

Pismo - przekazanie petycji zgodnie z właściwością