- Petycja z dnia 21 grudnia 2021 r. wniesione przez Fundację im. Nikoli Tesli - 

- uzupełnienie petycji - 

- Uchwała nr XXXIX/300/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.-