Odpowiedź na petycje

 treść petycji -

 Uchwała nr LVIII/468/2023 Rady Gminy Czudec  z dnia 29 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji