- petycja -

- Uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji -