Oświadczenie

Oświadczenie o ilości osób korzystających z kanalizacji w gospodarstwie domowym...