Inauguracyjna sesja Rady Gminy Czudec [2024r.]

6 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu odbyła się pierwsza sesja IX. kadencji Rady Gminy. Inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy rozpoczął najstarszy wiekiem radny Tadeusz Kmiecik i prowadził ją do momentu wyboru przewodniczącego.