Stanowisko OSKP w konsultacjach w sprawie przeglądu wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (rozporządzenie (UE) 2015/1185)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową i zduńską oraz dbałością o poszanowanie środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego w duchu regulacji europejskich.

Targi EKOGALA 2023

Zapraszamy 16-17 grudnia 2023 r. na XVII Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości.

Zakup przez Gmine Czudec dwóch mikrobusów do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego od PFRON

W dniu 20 września 2022 r. Gmina Czudec podpisała umowę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III- Obszar D- Likwidacja barier transportowych, której przedmiotem było dofinansowanie kosztów zakupu fabrycznie nowych pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zapraszamy na konferencję upowszechniającą wypracowane rozwiązania dotyczące innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.


Zobacz Wszystkie aktualności