- Petycja -

- Uchwała nr XXIV/186/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. -

- Petycja_Mieszkańców_do_Wójta -

- Odpowiedź-