- Treść petycji z dnia  9 listopada 2022 r. wniesionej przeciwko zmianie formy organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej z ośmioklasowej szkoły podstawowej na trzyklasową szkołę podstawową oraz zmianie obwodu szkolnego - 

- Treść petycji z dnia 16 grudnia 2022 r. wniesionej przeciwko zmianie formy organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej z ośmioklasowej szkoły podstawowej na trzyklasową szkołę podstawową oraz zmianie obwodu szkolnego - 

- Pismo informujące o wycofaniu petycji z dnia 9 listopada 2022 r. i złożeniu nowej w tej samej sprawie o innej treści -

- odpowiedź na petycję z dnia  9 listopada 2022 r. wniesioną przeciwko zmianie formy organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej z ośmioklasowej szkoły podstawowej na trzyklasową szkołę podstawową oraz zmianie obwodu szkolnego

- odpowiedź na petycję z dnia 16 grudnia 2022 r. wniesioną przeciwko zmianie formy organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej z ośmioklasowej szkoły podstawowej na trzyklasową szkołę podstawową oraz zmianie obwodu szkolnego

- Uchwała nr L/412/2023 Rady Gminy Czudec  z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji - 

- odpowiedź Wójta Gminy na petycję z dnia  9 listopada 2022 r. wniesioną przeciwko zmianie formy organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej z ośmioklasowej szkoły podstawowej na trzyklasową szkołę podstawową oraz zmianie obwodu szkolnego

- odpowiedź Wójta Gminy na petycję z dnia 16 grudnia 2022 r. wniesioną przeciwko zmianie formy organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej z ośmioklasowej szkoły podstawowej na trzyklasową szkołę podstawową oraz zmianie obwodu szkolnego