Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych : pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec

 

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

w Krośnie, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona
w roku 2015 została na kwotę 45.000,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2015 r. wynosi 14,30zł.


WÓJT GMINY CZUDEC
STANISŁAW GIERLAK