Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej odsłony Konkursu będą „Polskie tradycje wielkanocne.

Adresatami Konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1179), Koła działające na podstawie ustawy z dnia
8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
(Dz.U. z 2022 r. poz. 281) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest rozwój kultury ludowej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór do Konkursu zakończy się 31 marca 2024 r. Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024.

Pliki do pobrania:

- Regulamin konkursu.pdf [456KB]

- Karta zgłoszeniowa.docx [49KB]