Informacja o wynikach konkursu

na świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

w Krośnie, która spełnia wszystkie wymagania formalne. Wartość przedmiotu konkursu ustalona w roku 2016 została na kwotę 45.000,00zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2016 r. wynosi 15,50zł.