W dniu 21 marca 2024 r. w czwartek o godz. 10.30 r. w Świetlicy budynku Bezpieczeństwa Kultury i Integracji społecznej w Czudcu gdzie siedzibę mają: OSP Czudec i Ośrodek Kultury w Czudcu, odbyły się  eliminacje gminne -  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju w udział wzięło 45 na 45 zakwalifikowanych  uczestników, w trzech  grupach wiekowych.
Dodajmy że był to słoneczny pierwszy dzień wiosny
i dzień wagarowicza a frekwencja uczestników była 100%.

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
1. asp. Lucjan Rec– przewodniczący – Przedstawiciel  KPSP w Strzyżowie
2. Druhna Barbara Kidacka-Milewska – sekretarz Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
3. Druh Łukasz Gątarski – Członek- Komendant Gminny ZG ZOSP RP
4. Druh Mariusz Krypel – Członek- OSP Pstrągowa Dolna
5. Druh Grzegorz Iskra – Członek- OSP Czudec
 

W wyniku eliminacji pisemnych (test I gr. wiekowa 30 pytań, II gr. wiekowa 30 pytań, III gr. wiekowa 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności) wyłoniono zawodników do eliminacji finałowych - ustnych.  Gdzie zawodnicy zaprezentowali wiedzę na temat sprzętów pożarniczych jakie wylosowali.
Pytania testowe przygotował asp. Lucjan Rec
 z KP PSP w Strzyżowie.

Zgodnie z regulaminem OTWP za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego uczestnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. Punkty z testu właściwie decydują o zakwalifikowaniu się do rozgrywek finałowych nie decydują o wygranej.
 W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników w danej grupie uzyska jednakowa liczbę punktów – o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych.


W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I-IV

                                                                           test/ ustny
I miejsce  - Wiktor Materna , OSP Czudec – 24/ 3 pkt.
II miejsce – Alan Pietrucha, OSP Wyżne  – 23/ 2 pkt.
III miejsce – Mikołaj Gątarski 25/ 1 pkt

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy VI- VIII

                                                                           test/ ustny
I miejsce  - Rita Wiater , SP Nowa Wieś- 22/ 3 pkt.
II miejsce – Szymon Siuta, SP Nowa Wieś
                                                                – 25/2 pkt.
III miejsce - Julia Ożóg
, OSP Pstrągowa Dolna
                               SP Nr 2 w Pstrągowej – 21/ 1 pkt.

III grupa wiekowa – Szkoła Ponadpodstawowa

                                                                                              test/ ustne
I miejsce  - Klaudia Bury , OSP Zaborów   - 21 / 3 pkt.
II miejsce – Natalia Dulińska, OSP Wyżne – 26 / 2 pkt.
III miejsce – Amelia Kułak, OSP Wyżne  21/ 1 pkt.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci  nagrody
w formie kart podarunkowych do jednej z rzeszowskich galerii handlowych,
w kwotach: za I miejsce 300 zł, za II miejsce 200 zł, za III miejsce 150 zł, które wraz z poczęstunkiem ufundował Wójt Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski. Nagrody laureatom wręczyli: Wójt gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski  z Komendantem KP PSP w Strzyżowie -  st. bryg. Rafałem Rutyną
i Sekretarzem Zarządu Oddz. Gminnego ZOSP Druhną
 Barbarą Kidacką-Milewską.
Na szczeblu powiatowym w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 w Komendzie PSP
w Strzyżowie Gminę Czudec reprezentować będą powyższe osoby które zajęły
I, II i III miejsce w 3 kategoriach wiekowych.


Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa serdeczne podziękowania dla: Pana Andrzeja Ślipskiego – Wójta Gminy Czudec, Pani Ewie Mitredze-Moskwa – Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu, Komendantowi KPPSP w Strzyżowie  
st. bryg. Rafałowi Rutynie i asp. Lucjanowi Rec
– Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie, opiekunom z poszczególnych jednostek OSP za przygotowanie uczniów,  i opiekę nad uczestnikami podczas turnieju a także samym uczniom za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.
Wójt gminy Czudec podziękował uczestnikom za chęci w zdobywaniu wiedzy
o ochronie przeciwpożarowej oraz opiekunom za liczne przybycie.

Podziękowania dla Dh Łukasza Gątarskiego za koordynacje i prowadzenie turnieju, oraz Dh Grzegorzowi Iskra za koordynacje przy przygotowaniu sali, zorganizowanie pokazu sprzętu dla młodzieży, oraz druhom z jednostek OSP , którzy byli pomocni przy ocenie testów, zawsze można na was liczyć.
Dziękujemy Panu Józefowi Iskrzyckiemu odpowiedzialnemu za wykonanie zdjęć.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Ze strażackim Pozdrowieniem !
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Czudcu
Barbara Kidacka-Milewska
 

- GALERIA ZDJĘĆ -