W dniu 15 kwietnia 2023 r. w sobotę o godz. 10.00 r. w świetlicy budynku Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej w Czudcu gdzie siedzibę mają: OSP Czudec i Ośrodek Kultury w Czudcu, odbyły się  eliminacje gminne -  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju w udział wzięło 46 z 48 zakwalifikowanych  uczestników, w trzech  grupach wiekowych.

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
1. St. kpt. Marcin Bieszczad– przewodniczący – Przedstawiciel  KPSP w Strzyżowie
2. Druhna Barbara Kidacka-Milewska – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
3. Druh Marek Jurzysta – Członek- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
4. Druh Łukasz Gątarski – Członek- Komendant Gminny
5. Ks. kapelan Zbigniew Pałka – Członek- Kapelan Strażaków Gminy Czudec
6.asp. Łukasz Krzanowski – Członek – KP PSP Strzyżów

W wyniku eliminacji pisemnych (test I gr. wiekowa 20 pytań, II gr. wiekowa 25 pytań, III gr. wiekowa 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności) wyłoniono zawodników do eliminacji finałowych - ustnych.  Gdzie zawodnicy zaprezentowali wiedzę na temat sprzętów pożarniczych jakie wylosowali (losowano po dwa sprzęty do omówienia)
Pytania testowe przygotował st. kpt. Marcin Bieszczad i asp. Łukasz Krzanowski
 z KP PSP w Strzyżowie.

Zgodnie z regulaminem OTWP za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego uczestnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. Punkty z testu właściwie decydują o zakwalifikowaniu się do rozgrywek finałowych nie decydują o wygranej.
 W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników w danej grupie uzyska jednakowa liczbę punktów – o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych.


W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I-IV

test/ ustny

I miejsce  - Nikodem Sikora, SP Nowa Wieś – 14/ 4,5 pkt.
II miejsce – Mikołaj Gątarski, OSP Czudec  – 14/ 4 pkt.
III miejsce – Julia Kępanowska, OSP Pstrągowa Dolna
SP Nr 2 Pstrągowa –14/ 3,5 pkt

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy VI- VIII

test/ ustny

I miejsce  - Natalia Dulińska , OSP Wyżne- 20/ 7 pkt.
II miejsce - Julia Ożóg, OSP Pstrągowa Dolna
SP Nr 2 w Pstrągowej – 21/ 6,5 pkt.
III miejsce - Rita Wiater,
SP Nowa Wieś- 21/ 4,5 pkt

III grupa wiekowa – Szkoła Ponadpodstawowa

test/ ustny

I miejsce  - Kamil Szmigiel, OSP Wyżne  - 25 / 8,5 pkt.
II miejsce - Wiktoria Szczepan
, OSP Wyżne – 25 / 8 pkt.
III miejsce – Kamila Kut, OSP Pstrągowa Dolna - 25/ 6,5 pkt.


Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci  nagrody

w formie kart podarunkowych do jednej z rzeszowskich galerii handlowych,
w kwotach: za I miejsce 300 zł, za II miejsce 200 zł, za III miejsce 150 zł, które wraz z poczęstunkiem ufundował Wójt Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski. Nagrody laureatom wręczyli: Wójt Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski  z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu -  Panem Markiem Jurzystą
i Komendantem Gminnym Druhem Łukaszem Gątarskim.
Na szczeblu powiatowym w dniu 28 kwietnia 2023 r.  Gminę Czudec reprezentować będą powyższe osoby które zajęły I, II i III miejsce.


Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa serdeczne podziękowania dla: Pana Andrzeja Ślipskiego – Wójta Gminy Czudec, Pani Ewie Mitrędze-Moskwa – Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudec, St. kpt. Marcinowi Bieszczad i asp. Łukaszowi Krzanowskiemu– Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie, opiekunom z poszczególnych jednostek OSP za przygotowanie uczniów,  i opiekę nad uczestnikami podczas turnieju a także samym uczniom za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.
Wójt Gminy Czudec podziękował uczestnikom za chęci w zdobywaniu wiedzy
o ochronie przeciwpożarowej oraz opiekunom za tak liczne przybycie, pogratulował również tym którym mniej się powiodło a wręcz  minimalnie otarli się o miejsce na podium.
Podziękowania dla wszystkich druhów z jednostek z terenu gminy Czudec nie sposób z imienia i nazwiska wymienić wszystkich, którzy włączyli się w pomoc przy przygotowaniu sali, zorganizowanie pokazu sprzętu i jednostki dla młodzieży, podczas oceniania testów (OSP Czudec), za pomoc przy sprzątaniu członkom MDP  z OSP Wyżne oraz pomoc na samym turnieju min. przy wypisywaniu dyplomów OSP Zaborów.
Dziękujemy Panu Józefowi Iskrzyckiemu odpowiedzialnemu za wykonanie zdjęć.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Ze strażackim Pozdrowieniem !
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Czudcu
Barbara Kidacka-Milewska

- GALERIA ZDJĘĆ -