W dniu 23 kwietnia 2022r. o godz. 10.00 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, odbyły się  eliminacje gminne -  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju w udział wzięło 31 z 37 zgłoszonych  uczestników, w poszczególnych grupach wiekowych.

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
1. St. kpt. Marcin Bieszczad– przewodniczący – Przedstawiciel  KPSP w Strzyżowie
2. Druh Barbara Kidacka-Milewska – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
3. Druh Marek Jurzysta – członek- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
4. Druh Łukasz Gątarski – członek- Komendant Gminny
5. Druh Grzegorz Iskra – członek- Naczelnik OSP Czudec

W wyniku eliminacji pisemnych (test I gr. wiekowa 20 pytań, II gr. wiekowa 25 pytań, III gr. wiekowa 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności) wyłoniono po 3 zawodników do eliminacji finałowych- ustnych.  Gdzie zawodnicy zaprezentowali wiedze na temat sprzętów pożarniczych jakie wylosowali.
Pytania testowe przygotował st. kpt. Marcin Bieszczad z KPSP w Strzyżowie.

Zgodnie z regulaminem OTWP za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego uczestnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników w danej grupie uzyska jednakowa liczbę punktów – o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych.

W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I-IV test/ustny

I miejsce  - Kacper Piękoś , OSP Wyżne – 16/ 6 pkt.
II miejsce – Lena Oliwa, SP Nowa Wieś  – 15/3 pkt.
III miejsce – Martyna Sikora, SP Nowa Wieś –16/2 pkt

 

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy VI- VIII test/ustny

I miejsce  - Bartosz Krzanowski , OSP Czudec- 25/9 pkt.
II miejsce Kamil Szmigiel, OSP Wyżne – 24/9 pkt
III miejsce-Amelia Kułak, OSP Wyżne- 24/4 pkt

III grupa wiekowa – Szkoła Ponadpodstawowa test/ustne

I miejsce  - Julia Kidacka , OSP Pstrągowa Dolna   - 25/6 pkt.
II miejsce Mateusz ZimnyOSP Czudec – 16/5 pkt

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci  nagrody
w formie kart upominkowych  do Centrum Handlowego Millenium Hall ufundowane przez Wójta Gminy Czudec w kwotach: 150 zł, 100 zł i 50 zł. 

Wymienione wyżej osoby, które zajęły czołowe miejsca w trzech grupach wiekowych będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych OTWP.

I  grupa – Kacper Piękoś- OSP Wyżne
II grupa – Bartosz Krzanowski- OSP Czudec
III grupa- Julia Kidacka- OSP Pstrągowa Dolna

Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa serdeczne podziękowania dla:

Pana Andrzeja Ślipskiego – Wójta Gminy Czudec, Pani Halinie Zaręba – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Czudcu, St. kpt. Marcinowi Bieszczad – Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie, opiekunom z poszczególnych szkół, oraz jednostek OSP za przygotowanie uczniów, a także samym uczniom za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.
Wójt gminy Czudec podziękował uczestnikom za chęci w zdobywaniu nie tak łatwej wiedzy oraz opiekunom za tak liczne przybycie, pogratulował również tym którym mniej się powiodło a wręcz  minimalnie otarli się o miejsce na podium.

Informujemy, że w tym roku  Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Czudcu organizuje dla wszystkich uczestników eliminacji gminnych OTWP wycieczkę do parku trampolin w Rzeszowie termin i więcej szczegółów przekażą poszczególni opiekunowie z OSP.

 

Ze strażackim Pozdrowieniem !
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Czudcu
Barbara Kidacka-Milewska